وبلاگ


چرا باید از ماسک جراحی استفاده کنیم؟

چرا باید از ماسک جراحی استفاده کنیم؟

ماه‌هاست که استفاده از ماسک سه لایه یا  ماسک جراحی در برنامه مردم جهان قرار گرفته است. استفاده از چنین چیزی در  گذشته هم وجود داشته است.اما برای آن  هیچ اجباری در نظر گرفته نمی‌شد. پس از هجوم بیماری ویروسی کرونا، استفاده  از ماسک سه لایه در تمامی جهان آغاز شد...